Blog posts

5+1 ways to stay fit without going to the gym!

5+1 ways to stay fit without going to the gym!

fitness and nutrition

Το καλοκαίρι έχει φτάσει σχεδόν και σκέφτεστε τρόπους να είστε σε φόρμα και να διατηρήσετε το σχήμα σας, αλλά απεχθάνεστε την ιδέα του γυμναστηρίου… Μην ανησυχείτε. Δεν είστε οι μόνες που βαριέστε το γυμναστήριο, τον ιδρώτα και το τρέξιμο στο διάδρομο.
Μπορείτε να βρείτε εδώ μερικούς τρόπους που θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε fit, χωρίς να χρειάζονται όλα τα παραπάνω, αν απλώς επικεντρωθείτε στο να αλλάξετε κάποιες καθημερινές σας συνήθειες.

Summer is just around the corner and you are thinking ways to be in a good shape and figure but you dislike the gym… Don’t worry. You are not the only one who’s bored going to the gym, sweating and running over the treadmill. 
You can find here some ways that will help you stay fit without all the above if you just pay a little attention to change a bit your daily habits!

 1. Επιλέξτε το περπάτημα για να κάνετε τις δουλειές σας αντί για το αυτοκίνητο, κι αν θεωρείτε πως αυτό δεν είναι δυνατό, τότε επιλέξτε κάποιο μέρος που σας αρέσει και περπατήστε εκεί το Σαββατοκύριακο. Περπατώντας συχνά μπορείτε να διατηρήσετε ή ακόμα και να καλυτερέψετε το σχήμα του κορμιού σας. Και αυτό είναι το λιγότερο από τα οφέλη που θα έχετε στον οργανισμό σας.
  Choose walking to run your errands instead of driving and if you think that this is not possible, then choose a place you like and walk there on the weekends. By walking often, you can preserve or even make better the shape of your body. And this will be the one of the numerous benefits that walking does to your organism.
 2. Όταν έχετε να επιλέξετε, να διαλέγετε πάντα τις σκάλες, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει πως πρέπει να ανεβείτε 10 ορόφους (δεν θα χρειαστεί..τουλάχιστον στην Ελλάδα!). Να θυμάστε πως δεν υπάρχει ασανσέρ για την επιτυχία.. Μόνο ένα σκαλοπάτι τη φορά!
  When you can choose, choose always the stairs, even if this means that you have to go up 10 floors (it won’t happen…at least in Greece!). Remember that there is no elevator to success.. Only one step at a time!
 3. Επιλέξτε όσον το δυνατόν περισσότερο ακατέργαστες τροφές. Ωραίες οι πίτσες και τα σουβλάκια, αλλά δεν έχουν να σας προσφέρουν τίποτα. Προτιμήστε να μαγειρεύετε στο σπίτι, βελτιώστε την ποιότητα του φαγητού που βάζετε στον οργανισμό σας. Είναι σημαντικό να ξέρετε τι τρώτε και να παίρνετε αυτά που χρειάζεστε.
  Choose as much as possible unprocessed food. Pizza and souvlaki are great but they have nothing to give you. Prefer to cook at home, upgrade the quality of food you put into your body. It is important to know what you eat and to take what you need.
 4. Σταματήστε να τρώτε μετά τις 9.00 μ.μ. Πρέπει να πηγαίνετε για ύπνο με μια ελαφριά αίσθηση πείνας. Και φυσικά μην κοιμάστε αμέσως μετά το φαγητό!
  Stop eating after 9.00 p.m. You must always go to bed with a slightly feeling of hunger. And of course never sleep straight away after eating!
 5. Πιείτε πολύ νερό… Πιο πολύ απ’ ότι πιστεύετε ότι χρειάζεστε… Το νερό πέρα από όλα τ’ άλλα μπορεί να αναβάλλει την αίσθηση της πείνας και να σας κάνει να τρώτε μικρότερες μερίδες. Πάντα πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν το κάθε γεύμα σας.
  Drink too much water… More than you think you need… Water besides all the other benefits can also postpone the feeling of hunger and make you eat smaller portions. Always drink a cup of water before your meals.
 6. Τέλος, το σημαντικότερο όλων είναι η εσωτερική σας θέληση, αυτό που θέλετε περισσότερο… Αν νομίζετε ότι αυτές οι 5 αλλαγές είναι πολλές για εσάς, τότε μάλλον είτε δεν είστε αρκετά αποφασισμένες ή η θέλησή σας για ευχαρίστηση και άνεση είναι πολύ μεγαλύτερη από τη θέλησή σας να διατηρήσετε τη φόρμα σας. Όπως και να ‘χει η ζωή έχει να κάνει με τις επιλογές μας… Επιλέξτε τι είναι αυτό που επιθυμείτε περισσότερο και ακολουθήστε το. Δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζετε τον εαυτό σας – η ζωή είναι πολύ μικρή γι’ αυτό, αλλά πρέπει να γνωρίζετε πως…
  Last but not least is your inner will, what you want most… If you think that these 5 changes are too much for you then I guess you are not determined enough or your will for pleasure and comfort is greater than your will to stay fit. However life is about choices… Choose what you want most and do it. There is no reason to suppress yourself – life is too short for this, but you must know that … 

Nothing changes if nothing changes

xxx, Sophie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.