Blog posts

BnW Photography Tips

BnW Photography Tips

Let's share

Η αγάπη μου για την ασπρόμαυρη φωτογραφία κρατάει χρόνια… Όσο πιο έντονη η αντίθεση, τόσο πιο πολύ μου αρέσει. Τα θέματα που μου αρέσει να φωτογραφίζω και τελικά να μετατρέπω σε ασπρόμαυρο ποικίλουν, αλλά έχω μια αδυναμία στις σιλουέτες και στις φωτογραφίες που έχουν κίνηση.
Επίσης αγαπώ πολύ τη μέθοδο splash of color, κατά την οποία όλη η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη εκτός από κάποιο στοιχείο που ξεχωρίζει με το φυσικό του χρώμα.

 

I have a love for black and white photography for years now… The more the contrast, the better I like it. The themes I like to photograph and then convert them into bnw are a lot, but I’m most into silhouettes and to those which have a movement in them.
I also love the method ‘splash of color’, where the whole photo is bnw except from a specific part of it which keeps its natural color. 

Μερικά tips – Some tips

 

 1. Η αντίθεση είναι αυτή που κάνει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία να ξεχωρίζει. Αν και οι αποχρώσεις του άσπρου και του μαύρου είναι πολλές, θεωρώ πως οι φωτογραφίες που φτάνουν πιο κοντά στο απόλυτο είναι και οι πιο όμορφες. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ έντονη αντίθεση και έτσι τονίζω λεπτομέρειες που δε θα φαίνονταν αλλιώς.
  Contrast is what makes a photo to stand out. Even though the hues of black and white are many, I believe that the most beautiful photos are those who reach the absolute. I often use very intense contrast and this way I tone some details which could not be seen otherwise.

 2. Είτε χρησιμοποιείτε μηχανή, είτε το κινητό σας, επιλέξτε να τραβήξετε τις φωτογραφίες σας με χρώμα και μετά να τις μετατρέψετε σε ασπρόμαυρες με κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε περισσότερες επιλογές επεξεργασίας, χωρίς να χάσετε από την αρχική ποιότητα ή τις λεπτομέρειες της φωτογραφίας.
  Either you use a camera or just your mobile, choose to shoot your photos in color and convert them after in bnw using an editing program. This way you will have more options when editing the photos, without losing the original quality or details of the photo.
 3. Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία η φωτεινότητα και οι σκιάσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά, γι’ αυτό δοκιμάστε διαφορετικές γωνίες λήψεις από τις συνηθισμένες και επιλέξτε αυτές που σας φαίνονται πιο ενδιαφέρουσες σύμφωνα με αυτές τις δύο παραμέτρους.
  In bnw photography the lighting and the shadows can make a big difference, that’s why you should try different angles than how you regular shoot and choose those photos that you find the more inderesting according to these two parameters. 

 4. Τα θέματα που μπορούν να αναδειχτούν μέσα από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι πάρα πολλά, αλλά να θυμάστε πως η μονοχρωμία δίνει βάθος και τονίζει τις υφές, έτσι τα πορτραίτα, τα σχήματα και η κίνηση αποτυπώνονται μοναδικά.
  The themes you can showcase through bnw photography are so many, but remember that monochrome adds depth and structure, so portraits, shapes and movement can be great choices to capture.
 5. Το σημαντικότερο tip είναι η ‘ματιά του καλλιτέχνη’. Αυτή είναι που κάνει μια φωτογραφία να ξεχωρίζει είτε έγχρωμη, είτε ασπρόμαυρη, οπότε μη φοβάστε να πειραματιστείτε, τραβήξτε αρκετές φωτογραφίες και από διάφορες γωνίες και επεξεργαστείτε τις όσο επιθυμείτε. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία πάντα είναι πιο υπερβολική και έτσι κάνει τη διαφορά.
  The most important tip is ‘the eye of the artist’. This is what makes a photograph to stand out whether it’s in color or bnw, so do not be afraid to experiment, shoot many times, from different angles and edit them as much as you want. Bnw photography is always dramatic and this makes the difference. 

Disclaimer:
Σε καμία περίπτωση δεν είμαι επαγγελματίας στη φωτογραφία, αυτά είναι κάποια tips που ακολουθώ εγώ και έχω παρατηρήσει ότι δουλεύουν από τα σχόλια που έχω λάβει από τον ευρύτερο περίγυρό μου, αλλά και μέσω του άλλου μου λογαριασμού στο Instagram, όπου μπορείτε να με βρείτε και να με ακολουθήσετε αν το επιθυμείτε ως summer_sophie_. Κάποιες από αυτές έχουν διακριθεί από διάφορους φωτογραφικούς κόμβους του Instagram και είναι όλες δικές μου και τραβηγμένες με κινητό!
I am by no means a professional photographer. These are some tips that I follow and I have noticed they work from the feedback I’ve got from my social environment, but also from my other account on Instagram, where you can find me and follow me if you wish as summer_sophie_. Some of them have been awarded from several photo hubs on Instagram and they are all mine and captured by mobile!

Ελπίζω να πήρατε μερικές ιδέες για την ασπρόμαυρη φωτογραφία. Περιμένω τα σχόλια σας και εύχομαι όμορφες λήψεις!
I hope you took some ideas for bnw photography. I am waiting for your comments and wishing you beautiful shots!

xxx, Sophie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.