Blog posts

3 Realistic Resolutions for 2017 And How You Can Achive Them

3 Realistic Resolutions for 2017 And How You Can Achive Them

inspiration

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά φίλες και φίλοι μου! Το 2017 για μένα μπήκε πολύ δημιουργικά και δυναμικά. Ελπίζω και για εσάς το ίδιο. Συνήθως στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς εναποθέτουμε πολλές ελπίδες και αισιοδοξία για να είναι ο νέος χρόνος καλύτερος από τον προηγούμενο. Είναι ο καιρός που επαναπροσδιορίζουμε τους παλιότερους στόχους μας και θέτουμε νέους.
Μετά από πολλές χρονιές με αμέτρητες “to do” λίστες και βαρυσήμαντες δηλώσεις και αποφάσεις, κατάλαβα πως τα πράγματα είναι πολύ απλά και θα σας εξηγήσω τι εννοώ…

Συνήθως όταν έχουμε ένα μεγάλο στόχο, που συνήθως αποτελεί κίνητρο και ανήκει στην κατηγορία του “ιδανικού” ή του “απόλυτου”, δηλαδή είναι ένας πραγματικά μεγάλος στόχος που θέλουμε διακαώς να τον πετύχουμε για να νιώσουμε την ικανοποίηση της επίτευξης και τελικά της ευτυχίας, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το “ιδανικό” δεν το φτάνουμε γρήγορα, όχι μέσα σε μία μόνο χρονιά, άρα στην ουσία με τον καιρό ο μεγάλος στόχος μας δεν αλλάζει. Αλλάζουν μόνο οι επιμέρους διαδικασίες ή οι κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να τον πλησιάσουμε όλο και περισσότερο. Εδώ είναι που πολλοί από εμάς δεν τα καταφέρνουμε, γιατί μπαίνουν πολλοί παράγοντες στη μέση και μας εκτροχιάζουν από την πορεία μας και γιατί τελικά βάζουμε πολλές προϋποθέσεις στο τραπέζι και καταλήγουμε να μην εκπληρώνουμε ούτε καν τους επιμέρους στόχους που έχουμε θέσει, ώστε να φτάσουμε τον μεγάλο.

 

Hello my friends! 2017 started very creatively for me. I wish it did for you as well. Usually at the beginning of a new year we pin all our hopes and our optimism this one to be a better year than the previous. It is the time that we redefine our goals and set new. After so many years with countless “to do” lists and weighty statements and decisions, I realized that things are much more simple and I will explain what I mean…

Usually when we have a great goal, which belongs in the category of the “ideal” or the “ultimate”, that means it is a really big dream we want badly to achieve, so that we can feel the satisfaction of success and in the end the satisfaction of happiness, then in most cases this dream doesn’t becomes reality in just one year, so this means that our great goal or dream doesn’t change through the years. The only thing changes is the way or the action we have to take to come closer to it. This is where many of us fail, because many circumstances get in the way and derail our plans or we put too many conditions on the table and we end up not even to fulfill the sub goals we’ve set so as to achieve our greater one.


Οι 3 ρεαλιστικές και εφικτές αποφάσεις που χρειάζεται να πάρουμε φέτος για να καταφέρουμε να κινούμαστε συνεχώς προς το στόχο μας είναι οι εξής:
The 3 realistic and reachable resolutions we have to take this year so we can constantly manage to move towards to our goal are:

  1. Να είμαστε υγιείς. To be healthy.
  2. Να είμαστε συγκεντρωμένοι. To stay focused.
  3. Να βρισκόμαστε σε διαρκή δράση. To be in continuous action.

Αν έχουμε αυτά τα τρία στο μυαλό μας, τότε σίγουρα θα κινηθούμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς προς την επίτευξη των μικρών στόχων μας, που τελικά χωρίς να το καταλάβουμε θα μας οδηγήσουν στον μεγάλο!
If we have those three things in our mind, then we will move very quickly to the achievement of our sub goals, and before we figure it out we will be led to the great one!

Τώρα το πως μπορούμε να καταφέρουμε να διατηρήσουμε ενεργές τις αποφάσεις μας, χωρίς να παρεκκλίνουμε από αυτές, άσχετα με τις συνθήκες της ζωής ή τους παράγοντες που δεν έχουμε υπολογίσει είναι πως πρώτα από όλα πρέπει να τις έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας και να αποτελέσουν ΔΕΣΜΕΥΣΗ για εμάς. Μόνο αν δεσμευτούμε απέναντι στις αποφάσεις μας μπορούμε να τις τηρήσουμε, γιατί η δέσμευση συνεχίζει να κάνει αυτό που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε, όταν ο ενθουσιασμός έχει προ πολλού σβήσει.

Now, the way we can manage to keep these resolutions active, without to deviate from them, despite the circumstances of life or the imponderable factors, is first of all by keeping them in our minds constantly and set a COMMITMENT for us. Only if we commit to our decisions we can keep them, because commitment keeps on doing what we have decided to do, when the enthousiasm has long ago gone.

Όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι των αποφάσεων μας τα πράγματα είναι απλά ακριβώς γιατί υπάρχει η δέσμευση. Το να φροντίζουμε τον εαυτό μας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα μας ούτως ή άλλως! Το να προσέξουμε λίγο τη διατροφή μας και να ξεκινήσουμε κάποιο είδος άσκησης, είναι πράγματα που όλοι μπορούμε να κάνουμε και ΠΡΕΠΕΙ να θέλουμε να κάνουμε, γιατί μόνο αν έχουμε υγεία θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και ό,τι άλλο έχουμε ονειρευτεί. Η υγεία μας δεν πρέπει να θεωρείται ως κάτι δεδομένο, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά γι’ αυτήν και να μας προσέχουμε. Προσέχοντας τη φυσική υγεία μας κερδίζουμε το προνόμιο να διατηρούμε σε υψηλά επίπεδα και την ψυχική υγεία μας που είναι υπεύθυνη για τις υπόλοιπες αποφάσεις μας.

Ξεκινήστε από σήμερα κιόλας και προσθέστε στη διατροφή σας, τροφές που θα σας προσφέρουν ενέργεια και ζωντάνια. Προσθέτοντας μόνο ένα πράγμα καθημερινά και αφαιρώντας κάτι άλλο, σε πολύ σύντομο διάστημα θα έχετε καταφέρει να συνηθίσετε να τρώτε πιο προσεκτικά. Ξεκινήστε με πιο απλή γυμναστική ενδυνάμωσης (ακόμα και στο σπίτι) και στην πορεία θα δείτε πως θα αναζητήσετε κάτι πιο δυναμικό. ‘Ολα είναι μια συνήθεια. Με αργά βήματα μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα!

As about the practical part of our resolutions, things are simple just because there is commitment. To take care of ourselves must be our first priority anyway. To pay attention to our nutrition and to start some kind of exercise are things we all can do and we MUST want to do, because only if we are healthy, we can make our dreams reality. We must not take our health for granted. We have to take care of us daily. By taking care of our health we gain the privilege to maintain our psychological health in high levels as well, which is rensposible for all our rest decisions.

Begin from today and add to your nutrition foods that will give you energy and vitality. By adding one good thing daily and cutting another bad one, in very short time you will get used to eat better. Start with simple strengthening exercises (even in your house) and you will see that in a few time you will ask for something more powerful. Everything’s a matter of habit. You can achieve everything just step by step.


Το να είμαστε συγκεντρωμένοι είναι από τις βασικές προϋποθέσεις αν θέλουμε να προχωράμε καθημερινά προς την υλοποίηση των στόχων μας. Και ενώ ακούγεται απλό, ξέρω πολύ καλά πως θέλει προσπάθεια να μην αποσπάται η προσοχή μας από διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας. Γι’ αυτό και το κίνητρο μας, ο ανώτερος στόχος μας πρέπει να είναι στ’ αλήθεια κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Για να μη λείψει η θέληση και το φυσικό “σπρώξιμο” που χρειαζόμαστε για να μείνουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας.
Οργανώστε το χρόνο σας και την κάθε σας ημέρα, γράφοντας σε σημείο που μπορείτε να βλέπετε συνεχώς, αυτά που έχετε να κάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας και απλά κάντε τα!

To stay focused is one of the basic conditions if we want to move daily to the direction of our dreams. And even if it sounds simple, I know very well that it’s not. It needs great effort not to lose out attention from everyday’s life situations. That’s why our greater goal, our motivation must be really important to us. Because we don’t want to lack of this natural “push” we need so as to stay focused to our goals.
Organize your time daily, by writing down, in a visible place, the things you have to do during the day and just do them!

Το να βρισκόμαστε σε διαρκή δράση αποτελεί τον μόνο τρόπο αν θέλουμε αληθινά να πετύχουμε. Η αναβλητικότητα, το “θα δούμε”, το “κι αύριο μέρα είναι”, το “είμαι κουρασμένη τώρα” και όλες οι δικαιολογίες που εφευρίσκει το μυαλό μας για να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα για την έλλειψη δράσης μας, είναι αυτές που ακυρώνουν τις αποφάσεις μας και μας εμποδίζουν να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Κι εδώ η δέσμευση είναι αυτή που λειτουργεί καταλυτικά στο να μη σταματάμε την επίτευξη των στόχων μας.
Ξεκινήστε να κάνετε αυτά που θεωρείτε “αγγαρείες” πρώτα και στη συνέχεια κάντε αυτά που σας αρέσουν περισσότερο. Έτσι θα έχετε ξεμπερδέψει με τα “πρέπει” και θα έχετε περισσότερο χρόνο για τα “θέλω”.

To be in a continuous action consists the only way if we trully want to succeed. Procrastination, “we will see”, “better tomorrow”, “I’m tired now” and all the excuses our mind generates to make us feel better for our lack of action, are those that cancel our desisions and prevents the realization of our dreams. Here also commitment help us significantly, so as we don’t stop the accomplishment of our dreams.
Begin to do first the things you consider as “dreary work” and then continue with the things you like more to do. This way you will get over with the “have to” and will have more time for the “want to”.

Για να κάνετε πράξη αυτές τις 3 ρεαλιστικές αποφάσεις για το 2017 έχω σχεδιάσει για εσάς ένα υπέροχο, μίνιμαλ, ετήσιο ημερολόγιο, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε δωρεάν, ώστε να οργανώσετε καλύτερα τις ημέρες σας. Βρείτε το εδώ.
Ευχές για ένα δημιουργικό 2017!
To act upon these 3 realistic resolutions for 2017 I’ve designed for you a wonderful, minimal, annual calendar, which you can download and print for free, so you can organize your days better.
Find it here.
Wishes for a super creative 2017!

xxx, Sophie

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.